تبلیغات
زنگ املا
زنگ املا
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
زنگ املاء
كد لوگوی ما
نظر سنجی
آیا وبلاگ فوق برای ارتقای سطح علمی شما مفید است؟

لینک دوستان
ارزشیابی كیفی و توصیفی چیست؟

ارزشیابی كیفی- توصیفی نوعی ارزشیابی است كه:

الف- با گسترش دامنه‌ی ارزشیابی زمینه مشاركت فعال دانش‌آموز و والدین را در فرآیند ارزشیابی فراهم می‌نماید.

ب- در جمع آوری اطلاعات از ابزارهای متنوع و جدید برای افزایش اعتبار اطلاعات استفاده می‌نماید.

ج- معلم و شورای مدرسه با جمع بندی- تحلیل و تفسیر دقیق اطلاعات و با توجه به ابعاد مختلف یادگیری و عاطفی و مهارتی در خصوص ارتقاء دانش‌آموز به پایه بالاتر تصمیم‌گیری می‌نمایند.

د- از نتایج سنجش و ارزشیابی دررفع موانع یادگیری دانش‌آموز در طول فرایند یاددهی- یادگیری استفاده می‌شود.

هـ- با تسهیل شرایط ارتقاء و مداخله‌های مناسب در زمان مقتضی از افت تحصیلی تا حد قابل توجهی جلوگیری می‌نماید.

و- از مقیاس‌های متفاوت فاصله‌ای - رتبه‌ای و مقوله‌ایی متناسب با نیاز، همچنین از بازخوردهای كیفی با عبارت‌های واضح و روشن كه منجر به تشویق و ترغیب دانش‌آموز برای تلاش بیشتر شود، استفاده می‌شود.

ز- این ارزشیابی در جهت  تقویت فعالیت‌های گروهی تلاش می‌نماید.

 

و در كل ارزشیابی توصیفی یا کیفی را می توان آموزش بدون نمره دانست و به جای تأکید بر  ارزشیابی های پایانی باید بر ارزشیابی تکوینی (مستمر) تأکید داشت درواقع ارزشیابی توصیفی به توصیف ارزشیابی های گوناگون که به شیوه های متنوع از دانش آموز به عمل آورده ایم می پردازد...
 برای مطالعه کل مطالب به ادامه مطلب رجوع کنید.

اهداف اساسی ارزشیابی توصیفی:

· بهبود كیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری

· فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

· تاکید بر اهداف آموزش و پرورش، از طریق توجه به فرآیند یادگیری به جای تاکید بر محتوی

· فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاكمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان

· افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی ـ یادگیری با كاهش فشار های روانی ناشی از نظام ارزشیابی موجود

 

 

ابزار های ارزشیابی توصیفی:

ü   پوشه کار ( کارنما)

ü   برگ ثبت مشاهدات ( فهرست وارسی - مقیاس درجه بندی– فهرست واقعه نگاری )

ü   آزمون ها ( عملکردی – مداد کاغذی و ...)

ü   آزمون مداد كاغذی

ü   تکالیف درسی

 

نكته: در این پست فقط به پوشه كار می پردازم و بقیه ابزارهای ارزشیابی توصیفی را در پست بعدی توضیح می دهم.

 

 

ارزشیابی پوشه ای (پوشه كار)

تعاریف متععددی برای پوشه كار ذكر شده كه ما در اینجا به چند نمونه اشاره می كنیم؛

—   پوشه، چیزی بسیار فراتر از یك ظرف پر از خرت و پرت است. مجموعه ای سازماندهی شده از مدارك مستندی كه معلم و دانش آموز با استفاده از آن، میزان پیشرفت دانش آموز را در حیطه های دانش، مهارت و همچنین نگرش، در موضوعات معین درسی، به نمایش می گذارند.

                                             « اوروس: 1990»

 

—   یک مجموعه هدفدار منظم از کار و فعالیّت فراگیر که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دستآوردها و موفقیّت های او می باشد. فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می  کند که در  برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند پوشه کار مانند یک جورچین (پازل) مجموعه ی قطعاتی از کارهای هدفدار فراگیران است که به او امکان می دهد تا  توانایی های خود را از جهات مختلف  به نمایش بگذارد. البته هر پوشه می تواند شامل کار یک فرد  یا یک  گروه باشد. که به یک یا  چند موضوع درسی اختصاص  دارد  که البته می توان در زمان معین فراگیر آن را به خانه ببرد یا در  مدرسه نگهداری  شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد.

—   در واقع پوشه کار فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به فراگیران می دهد، تا برای رفع آن مشكل دست به عمل بزنند.

 

—   پــوشه مانند یك پازل، مجموعه قطعاتی از كارهای دانش آموز است كه با اتصال این قطعات می توان، از دانش آمـــوز تصویر كامل و روشن تــری به عنوان یك یادگیرنده مادام العمر به نمایش گذاشت. پوشه می تواند شامل فهرست های ارزشیابی معلم، گزارش كارهای دانش آموز، یادداشت های معلم، گزارش گردش های علمی و كارهای عملی و پروژه های دانش آموز باشد. این مجموعه متنوع به دانش آموز امكان می دهد، توانایی های خود را از جهات گوناگون به نمایش بگذارد. به این ترتیب، بدیهی است كه در یك پوشه ممكن است قطعات جداگانه ای از كار دانش آموز موجود باشد كه هركدام به تنهایی اطلاعات معتبری به معلم یا دانش آموز ندهد، ولی از تلفیق و تركیب آن ها می توان تصویری كامل از دانش آموز ارائه داد؛ درست به مثابه یك پازل

 

 

چرا باید از پوشه استفاده كنم؟

—   دانش آموز از طریق ارائه پوشه خود فرصت پیدا می كند تا میزان توانایی ها و دانش خود را مستند سازد.

—   پوشه دانش آموز به وی امكان می دهد شاهد رشد و پیشرفت خود باشد. همچنین اعتماد به نفس او را افزایش می دهد.

—   پوشه فرصت شناخت و اصلاح اشتباهات را به دانش آموز می دهد. این كار توان ریسك كردن، نهراسیدن از اشتباه، جرأت پذیرش اشتباه و اصلاح آن را به وی می دهد. به این ترتیب دانش آموز را در فرایند آموزش خود سهیم می سازد.

—   پوشه به دانش آموز فرصت می دهد بین آموخته های قبلی و جدید ارتباط برقرار كند.

—   دانش آموز از طریق مرور پوشه های خود در سال های متوالی، می تواند قابلیت های خود را شناسایی كند و در مورد آینده تحصیلی و شغلی خود آگاهانه تصمیم گیری كند.

—   پوشه ابزاری برای تعامل با همكلاسی ها، معلمان و والدین است.

—   مرور پوشه دانش آموز، به معلم امكان می دهد با اطمینان بیش تر و بر اساس دلایل مستند در مورد دانش آموز قضاوت كند.

—   مرور پوشه دانش آموز به والدین امكان می دهد در جریان پیشرفت فرزندشان قرار گیرند، نقاط قوت و ضعف او را بشناسند و نقش مثبت، سازنده و فعالی در هدایت تحصیلی او داشته باشند.

—   زمانی كه قرار است دانش آموز بخشی از كارهای خود را برای نگهداری در پوشه انتخاب كند، این عمل به وی فرصت تمرین برای تصمیم گیری های آگاهانه و قضاوت مسؤولانه می دهد.

—   مرور پوشه دانش آموز به معلم فرصت می دهد قابلیت های وی را به درستی شناسایی و با توجه به تئوری هوش های چندگانه برای آموزش وی برنامه ریزی كند.

 

 

از پوشه چگونه استفاده كنم؟

—   1. برای هر موضوع درسی یك پوشه انتخاب شود.

—   2. برای همه موضوعات درسی یك پوشه انتخاب شود.

—   3. پوشه ها در مدرسه نگهداری شوند تا معلم سال بعد بتواند از آن ها استفاده كند.

—   4. هر دانش آموز مسؤول نگهداری پوشه خودش باشد.

—   5. پوشه ها در پایان مدت معینی به دانش آموزان داده می شوند تا به خانه ببرند.

—   6. در زمان های معینی پوشه هر دانش آموز به خود او داده می شود تا خود را ارزیابی كند.

—   7. در جلسات اولیاء و مربیان از پوشه دانش آموزان برای گزارش به والدین آن ها استفاده می شود.

—   8. در زمان های معین معلم با دانش آموز به بررسی پوشه می پردازند.

—   9. در بررسی پوشه فقط نظر معلم ارزش دارد تا كارها را بررسی كند و نمره دهد.

—   معلم الف) من موارد 2 ، 4 ، 6 ، 7 و 8 را انتخاب می كنم.

—   معلم ب) من موارد 1 ، 5 و 9 را انتخاب می كنم.

—   نظر شما چیست؟

 

 

چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد:

—   تکالیف انفرادی مدرسه

—   برگه امتحانی

—   تکالیف  گروهی مدرسه     

—   گزارش های علمی

—   یادداشت های  کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز

—   ثبت پرسش ها  و اظهارنظرها  در رفتارهای قابل توجه

—   گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف 

—   خلاصه داستان یا فیلم یا بازدید

—   نمونه کارهای هنری و...

—   سعی شود کارهای ناتمام با ذکر تاریخ در پوشه گذاشته شود  و کارهای تکمیل شده در پوشه نگهداری شود.

—   بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز در انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت کنند.

 

 از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم:


1-  به دانش آموز  امکان داده میشود پوشه ی خود را با معلم مرور کند  و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.


2- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور کند.


3- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.


4- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.


5-به معلم  این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که به کمک نیاز دارند تعیین کند.


6- به دانش آموزان امکان  می دهد که ازکارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.طبقه بندی: روشهای ارزشیابی، 
[ دوشنبه 4 دی 1391 ] [ 06:45 ب.ظ ] [ حسینی ]

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


معلم پایه ششم دبستان دخترانه شاهدشهرستان گرمی هستم ومدیروبلاگ زنگ املا (وبلاگ برترکشوری جشنواره فناوری اطلاعات 91)دراین وبلاگ سعی دارم مهمترین وبه روز ترین نکات آموزشی وتربیتی را به اطلاع همکاران،اولیای گرامی ودانش آموزان عزیز برسانم.به امید کشوری آباد به دست دانش آموزان ایران

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

Powered by WebGozar

موقعیت شما
دریافت کد جملات شریعتی
تماس با ما

حجاب من سنگرمنبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

  Online User
در زندگی هر یك از ما گاهی بر سر دو راهی قرار می گیریم و بعد از مشورت با دیگرانم و زدن تمامی درها اگر نتوانستیم راه خودمان را انتخاب كنیم به استخاره روی می اوریم و از خداوند طلب خیر میكنیم .

ابتدا نیت نمایید سپس روی استخاره بگیر کلیک فرماییددر این وبلاگ
در كل اینترنت


پیچک